Dugme Dobri ljudi na Facebook-u

logo Dobri ljudiPseudonim „Dobri ljudi“ koristila je grupa aktivista pokreta Otpor, studenata i srednjoškolaca,  u Valjevu tokom 1999. i 2000.godine. Nakon petooktobarskih promena i gašenja izvorne ideje Otpora, nekolicina aktivista odlučuje da nastavi svoj društveni angažman i da osnuje omladinsku organizaciju, koja je pod nazivom „Dobri ljudi“ registrovana početkom 2001. godine. Dobri ljudi su postigli zapažene rezultate na polju unapređenja položaja mladih u lokalnoj zajednici. Uspešno su realizovali 12 projekata, koji su uključiki veliki broj mladih, u oblasti jačanja kapaciteta omladinskih organizacija, ljudskih prava, zapošljavanja, informisanja mladih, prevencije bolesti zavisnosti i veliki broj vanprojektnih aktivnosti poput organizovanja javnih događaja, kulturnih manifestacija, okruglih stolova, predavanja itd.

Svakodnevna volonterska aktivnost udruženja od 2007. godine je prevenicija narkomanije i pružanje savetodavne podrške zavisnicima i suovisnicima putem veb sajta nikad-heroin.com, koji je najbolji a može se reći i jedini sajt takve vrste na prostorima bivše SFRJ i koji okuplja saradnike i posetioce i iz okolnih zemalja: Crne Gore, Makedonije, BiH, Hrvatske. Od oktobra  2010. godine aktivan je i SOS info telefon za bolesti zavisnosti.  


2008.godine udruženje je realizovalo pozorišnu predstavu Nikad heroin, rađenu na osnovu ispovesti bivših zavisnika, koja je od strane stručne javnosti ocenjena kao izuzetno sredstvo u edukaciji mladih, roditelja i nastavnika. Predstava „Nikad heroin“ je imala do sada 25 izvođenja u više gradova Srbije, a ugovorena su gostovanja u Republici Srpskoj i Mađarskoj. škola. Gostovanja predstave „Nikad heroin“ širom Srbije će se nastaviti zahvaljujući velikom interesovanju lokalnih samouprava, škola i institucija kulture.

Udruženje je projektom IPON–inicijativa mladih protiv narkomanije, finansiranim od strane Ministarstva omladine i sporta, započelo angažman na stvaranju aktivne mreže organizacije, lokalnih samouprava, institucija angažovanih u borbi protiv droga. U IPON mrežu se do sada uključilo 31 organizacija iz 15 gradova i opština, odnosno njihovi predstavnici: Kancelarije za mlade, Saveti za borbu protiv droga, udruženja građana, zdravstvene institucije.

Misija udruženja je unapređenje položaja dece i mladih u Srbiji kroz njihovo društveno angažovanje u promociji pozitivnih vrednosti, afirmaciji stvaralaštva i kulture, zaštiti životne sredine, zdravih stilova života i prevenciji rizičnog ponašanja mladih.

Ciljevi udruženja su :

1.     Veći aktivizam i bolja informisanost mladih u lokalnoj zajednici.
2.     Afirmacija mladih stvaralaca u oblasti kulture i umetnosti, kreiranje kulturnih programa za mlade.
3.     Prevencija bolesti zavisnosti, povezivanja srodnih organizacija na nacionalnom nivou kroz razmenu dosadašnjih iskustava i programa.
4.     Kreiranje održivih programa za resocijalizaciju heroinskih zavisnika i senzibilizacija društva na problem lečenja i resocijalizacije zavisnika.
5.    Unapređivanje zaštite životne sredine kroz edukaciju građana, a posebno dece i mladih i  organizovanje aktivnosti na polju promocije zaštite životne sredine, reciklaže i energetske efikasnostii, javno zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima.

Sve aktivnosti udruženja ne samo da su usmerene ka mladim ljudima, već se i realizuju od strane mladih. Udruženje broji 35 aktivnih članova, od toga je 27 mlađe od 30 godina što iznosi 77,15 posto od ukupnog broja članova.

Najznačajnija dostignuća:

•    obučeno 20 trenera vršnjačkih edukatora i 194 vršnjačka edukatora na polju prevencije bolesti zavisnosti u 7 gradova i opština u okviru projekta IPON
•    približno 2000 učenika srednjih i osnovnih škola edukovano o opasnostima zloupotrebe PAS putem vršnjačkih edukacija u 7 gradova i opština
•    realizovan edukativni film „Korak do dna“  koji je za 3 meseca prikazivanja videlo približno 7.000 ljudi
•    kreirana IPON mreža koja je za 6 meseci postojanja okupila 26 članica iz 13 gradova i opština u Srbiji
•    približno 12.500 ljudi edukovano o opasnostima zloupotrebe PAS putem pozorišne predstave „Nikad heroin“ u 13 gradova i opština u Srbiji
•    veb sajt nikad-heroin.com u okviru koga se u proseku za pomoć i savet javlja dvoje ljudi dnevno koji imaju problem sa bolestima zavisnosti
•    Aktivan SOS telefon za savete u vezi bolesti zavisnosti
•   Realizovan FENIKS- festival novih izazova i kreativnih savladavanja u okviru kojeg je izlaga+lo ili nastupalo 85 mladih umetnika iz Srbije, Crne gore, Republike Srpske i BiH.
•    REC- Resurs i internet centar mladih otvoren u Valjevu u martu 2009. godine.
•    Radio Reaktor – obučeno 18 mladih novinara i realizovane 24 omladinske radio emisije
•    Računarski centar za obuku nezaposlenih u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Valjevo koji funkcioniše od 2004. godine
•    3000 srednjoškolaca edukovanih u oblasti poštovanja ljudskih prava putem projekata United in Human Rights i Mi imamo prava
•    140 omladinskih aktivista Zapadne Srbije edukovanih kroz projekte NVO Akcija i Komunikacija je ključ uspeha u oblasti odnosa sa javnošću u civilnom sektoru

Caritas ValjevoSluzba psihijatrijeGrad Valjevo
Akter Design © 2013.