Dugme Dobri ljudi na Facebook-u

Logotip CaritasCaritas Valjevo Caritas Valjevo počeo je svoje delovanje i rad 1991.god, kada su počeli ratni nemiri na prostorima bivše Jugoslavije. 
Tadašnji direktor Caritasa, a sada pokojni, fra Bono Mazić je i sam došao na ove prostore u teškim ratnim vremenima, u vreme ekonomske izolacije zemlje. Došavši iz jedne sasvim različite sredine, ali razumejući tešku situaciju svojih sugrađana, nesebično je pomagao siromašnima na različite načine: u hrani, sredstvima za higijenu, novcu...

Zbog svojih zasluga svrstan je u 100 najpoznatijih ličnosti grada Valjeva. 
Caritas Valjevo prvo profesionalno osoblje angažuje 2000. godine i započinje svoj rad u vlastitom centru čiju kupovinu su omogućili donatori Caritas Concordia Pordenone, Caritas Italiana i Beogradska nadbiskupija.

U svom radu Caritas Valjevo je od početka bio transparentan i kao potvrda za to je i dobra saradnja sa Zdravstvenim centrom Valjevo, Centrom za socijalni rad, Opštinom Valjevo i drugim organizacijama.


Caritas Valjevo duguje veliku zahvalnost Caritasu Concordia-Pordenone, koji je od početka rada finansirao najveći deo aktivnosti. 

Caritas ValjevoSluzba psihijatrijeGrad Valjevo
Akter Design © 2013.