Dugme Dobri ljudi na Facebook-u

CredoCREDO  je grupa lečenih opijatskih zavisnika. Članovi grupe prolaze ili su već prošli program lečenja opijatsje zavisnosti. Kroz program lečenja heroinskih zavisnika u okviru Psihijatrijske službe Zdravstvenog centra Valjevo prošlo je dosta mladih ljudi, od kojih su mnogi danas zaposleni, neki  osnovali porodicu, praktično vode novi život, zahvaljujući volji, snazi, ali i podršci bližnjih da se izbore sa svojim problemom. Danas su oni na zadatku da pomognu drugima, kako onima koji prolaze kroz proces lečenja, koji su  i sami prošli, tako i onima kojima je jednostavno potrebna neka vrsta pomoći.


Grupa lečenih heroinskih zavisnika "Credo" izdaje svoj časopis, brojnim akcijama opominje mlade na posledice uzimanja droge, roditelje da prepoznaju problem kod svoje dece, oni organizuju izlete, druženja, ali i pomažu drugima kroz volonterski rad.


U procesu lečenja zavisnika najteže početi sa sopstvenim promenama. Taj zaokret u životu, posle prekida uzimanja droge, zahteva ozbiljno zalaganje i ozbiljan i veliki rad na sebi. Jedan od načina postizanja kvalitetne i trajne promene kod zavisnika, koji se leče, je započinjanje sa  aktivnostima koje su dobrovoljne, neplaćene, solidarne. Volonterski rad članova Creda je vrlo značajan, tako dobijaju priliku da upoznaju ljude i njihove životne, da spoznaju različitosti među ljudima i da ih prihvate, da počnu razmišljati o drugim osobama, a ne samo o sebi. Na taj način, doprinose razvoju društva ali I ličnom razvoju
Članovi "Creda" su, u toku poslednjih nekoliko godina, imali više volonterskih akcija kako samostalno, tako i zajedno sa svojim roditeljima:

-    Redovno pravljenje novogodišnjih paketića za decu  na pedijatriji,
-    adaptacija kuće jedne romske porodice,
-    čišćenje šume u krugu bolnice,
-    pomaganje pacijentima kod njihovih kuča (cepanje drva)
-    rad u radnoj terapiji sa psihijatrijskim pacijentima.
-    niz akcija između sebe, kada su pomagali jedni drugima.

 Na taj način članovi Creda  se osećaju DOBRO jer čine DOBRO I KORISNO za druge, za zajednicu, za sebe.

Caritas ValjevoSluzba psihijatrijeGrad Valjevo
Akter Design © 2013.