Dugme Dobri ljudi na Facebook-u

FaceBook  Twitter  

fotoUdruženje Dobri ljudi i Psihijatrijska služba u Valjevu realizovaće u naredna tri meseca projekat podrške lečenim zavisnicima, pod nazivom „I mi možemo isto“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkomanije i kriminala. Cilj ovog projekta je sveobuhvatna pomoć u tretmanu i održivom razvoju zavisnika koji se leče na Psihijatrijskoj službi u Valjevu, istakao je predsednik Udruženja „Dobri ljudi“ Dušan Perić.
-Program podrazumeva pohađanje radionica i kurseva koji bi lečenim zavisnicima trebalo da pomognu u njihovom eventualnom budućem poslu. Oni će se osposobljavati za neke nove veštine, jedan od kurseva se odnosi na pravljenje nameštaja od paleta za socijalno ugroženo stanovništvo sa teritorije Grada Valjeva, dok je drugi na temu dekupaža i pravljenja ukrasnih korpi. Naša iskustva u radu sa zavisnicima pokazuju da ovakvi kursevi daju rezultate. Mi smo već 2010. godine sa njima radili kurs informatike i engleskog jezika i oko 50 odsto osoba koje su prošle kurs informatike, posle toga su našli zaposlenje – naveo je Perić.

Psihološkinja Milena Maksimović istakla je da je cilj projekta da se lečenim zavisnicima olakša apstinencija u koju su ušli tokom lečenja i da se što brže i bolje integrišu u okruženje.
-Učestvovanje u različitim aktivnostima je jako važno, jer u našoj zajednici, na žalost, još uvek postoji diskriminacija prema osobama koje imaju problem zloupotrebe droga i alkohola. Svim zavisnicima koji se leče na Psihijatrijskoj službi ponudili smo učešće u projektnim aktivnostima, a zainteresovani mogu da se uključe u bilo koji vid aktivnosti, bilo da je to rešavanje nekih pravnih dilema, bilo da su stolarske radionice, psiho-socijalno savetovanje – navela je Maksimovićeva, dodajući da se očekuje da bar 30-ak ljudi bude uključeno u ovaj program.

foto

Miloš Stojanović iz Kancelarije za drogu i kriminal UN naveo je da se ovaj program realizuje od 2010. godine u Srbiji i Albaniji i da ima za cilj razvijanje kapaciteta stručnjaka koji se bave problematikom narkotika.
- Istraživali smo kakvi problemi postoje u Srbiji u ovoj oblasti i videli da nedostaje metadonski program na primarnom zdravstvenom nivou i to je bila jedna od aktivnosti na kojoj smo intenzivno radili u protekle dve godine. Značajna aktivnost je i razvoj stručnjaka i edukacija o svim temama u kontekstu sveobuhvatnog odgovora na problematiku narkotika. Ponosni smo jer smo kroz ovaj program edukovali 30 stručnjaka koji čine trenerski tim naše zemlje, a koji su zatim u svojim sredinama širili ova znanja zbog čega smo dostigli broj od 1.600 edukovanih osoba u Srbiji – naveo je Stojanović.
Kancelarija UNODC uz pomoć Svetske zdravstvene organzacije i ekspertske grupe Ministarstva zdravlja za prevenciju i borbu protiv bolesti zavisnosti uradila je procenu standarda kvaliteta terapije u dva regiona, na osnovu koje se došlo do odgovora na pitanje šta je to što ne zaokružuje ceo ciklus sveobuhvatnog tretmana problematike bolesti zavisnosti.
-Farmakološki pristup je dosta zastupljen u svim regionima, ali došli smo do situacije kada se postavlja pitanje šta dalje sa pacijentima koji su uključeni u tu terapiju i kako nastaviti njihovu resocijalizaciju i reintegraciju. Koristeći te rezultate koji nam govore da su programi resocijalizacije i reintegracije nedostajući, Kancelarija je odlučila da podrži dva inovativna holistička pristupa u tretmanu i održivom oporavku zavisnosti i uspešni kandidati, udruženja Dobri ljudi i Zemlja živih iz Novog Sada dobili su priliku da implementiraju svoje aktivnosti – rekao je Stojanović.
Inače, Udruženje Dobri ljudi već duži niz godina angažovano je na prevenciji i borbi protiv bolesti zavisnosti. Još 2007. godine to Udruženje pokrenulo je sajt nikad-heroin.com koji je odavno prevazišao lokalne okvire, uradilo istoimenu pozorišnu predstavu koja je izvedena 35 puta u 16 gradova Srbije, snimilo film „Korak do dna”. Na inicijativu tog Udruženja sređen je i otvoren prostor iznad Metadonskog centra Službe psihijatrije, otvoren SOS telefon, a za lečene zavisnike organizovani su kursevi informatike i engleskog jezika.

Pise S.S.T.

Caritas ValjevoSluzba psihijatrijeGrad Valjevo
Akter Design © 2013.